Odkurzacz do kokainy

4

Wyniosłość w obrębie twarzy stanowiąca drogę przepływu powietrza w procesie oddychania.

A: Wciągamy koks mordo?
B: Luźna guma. Już posypuje szczura, a Ty szykuj swój odkurzacz do kokainy.
A: Się wie!
Wizerunek miasta