Miejsca VIP

5

Pierwsze rzędy przy komisji na Maturze/Egzaminie

-Ej gdzie masz stolik?
-na miejscu VIP-a
Wizerunek miasta