miejska dżungla

-6

duża ilość włosów łonowych na jądrach

-stary ale masz miejską dżungle!
- dzięki bracie
Wizerunek miasta