Miejski

-2

Skrót od strażnik miejski.

- Znowu mnie miejskie spisały.
Wizerunek miasta