Korwinoid

66

Zwolennik Janusza Korwina-Mikke i jego poglądów.

"To piękne jest jak korwinoidy i cała reszta prawicowych pojebów nie może się pogodzić z tym, że w naszej lewacko-cywilizacyjnośmierciowej rzeczywistości nic takiego się nie dzieje, więc tworzą własną wizję rzeczywistości i dzielnie z nią walczą"
Wizerunek miasta