Korwin naszym krulem!

45

Hasło (celowo pisane z błędem) wyśmiewające nieletnich zwolenników Janusza Korwina Mikke którzy udzielają się tylko w internecie.

Wizerunek miasta