Korposzczur

21

Korposzczur czyli pracownik korporacji biorący udział w wyścigu szczurów.

- Całę centrum zapchane! Wszystkie korposzczury na 9 do roboty jadą.
Wizerunek miasta