Fekalne działo

268

Tyłek.

- Ach, jak chce mi się tłuc porcelanę fekalnym działem! Krecik wreszcie będzie mógł być wolny!
Wizerunek miasta