Cegielnia

329

Odbytnica lub pośladki; słowo pochodzi z gwary więziennej, zapewne powstało w związku ze skojarzeniem kału (który wydostaje się z organizmu przez odbyt) z cegłą.

Muszę do klopa opróżnić cegielnię...
Wizerunek miasta