Dzień zwykły

7

Używane zamiast dzień dobry; na zasadzie normalistyki (nic nie jest ani dobre, ani złe)

- Dzień dobry
- Dzień zwykły
Wizerunek miasta