Dziena

44

Skrócona wersja wyrazu dziękówa, dziękóweczka. Czyli po prostu forma podziękowania.

- Najlepszego, stary!
- Dziena, mordo!
Wizerunek miasta