Dzierżyć wachlarz

11

Być przebieglejszym od swojego wroga jednocześnie stwarzać pozory osoby całkowicie niezagrażającej nikomu.

- Dobrze wszystkich zmanipulowałeś, nikt cię nie podejrzewa.
- Manipulacja to złe określenie, ja po prostu dzierżę wachlarz😏.
Wizerunek miasta