Czeski bug

17

Zwiesić się, przez chwilę nie ogarniać co się dzieje.

- ty, patrz, gość w ogóle nie wie co się dzieje
- no, typ złapał czeskiego buga
Wizerunek miasta