Bezelux

9

Człowiek 3x bez
Bezdomny
Bez pracy
Bez przyszłości

Marek patrz bezelux
-O kurwa faktycznie
Wizerunek miasta