Bezbek Moment (Moment Bezbeka)

16

Bezbek moment, czyli tekst którego się używa w sytuacji, która jest głupia, bezsensowna, lub nieśmieszna.

-Weś no zamknij zimno bo mi okno proszę.

-Bezbek Moment
Wizerunek miasta