Żytko w kielonku

34

Wszystko w porządku.

- Stary, co tam?
- Żytko w kielonku!
Wizerunek miasta