Żyła kalna

11

Dyskomfort wynikający z byt nadmierną defekacja, zazwyczaj spowodowana stresem. Analogia do żyły wodnej i teorii o niewysypaniu się na niej.

- Muszę iść do kibla jeszcze przed tym spotkaniem.
- Trzeci raz?
- Noo... żyła kalna dzisiaj krąży!
Wizerunek miasta