С.У.

1

Skrót dotyczący obecnej sytuacji na Ukrainie, który może być rozumiany w dwojaki sposób, przez stronę proukraińską rozumiany jest jako "слава україни"-chwała Ukrainie, za to przez stronę prorosyjską jako "
смерть украинцам"-śmierć Ukraińcom

Wizerunek miasta