zapoliwa

-1

Określa inaczej zapalimy papierosa?. Stosowany głównie wśród młodzieży.

-Mordo zapoliwa?
-Nie ma sprawy, wezmę jeszcze tylko ognia.
Wizerunek miasta