Zapruj fladrę w mej panierce

16

oznacza, aby ktos przestał mówić.

- lubie oglądać kwiatki w niezwykłej formie
- zapruj flądre w mej panierce
Wizerunek miasta