strzał w instrybutor

290

Nieszczęśliwa interwencja; działanie, które mimo dobrych chęci miało niezamierzone negatywne, brzemienne czy nawet tragiczne skutki.

Nawiązanie do słynnego incydentu ze stacji benzynowej z Rymania w województwie zachodniopomorskim, gdzie pojawiła się uwaga przestrzegająca przed trafieniem z broni palnej w "instrybutor" (czyli dystrybutor), które to trafienie miałoby opłakane konsekwencje (potężny wybuch dużej ilości paliwa).

Wizerunek miasta