Strzelać jak szturmowiec

13

Strzelać niecelnie, głupio, również w kontekście zgadywania odpowiedzi, lub wysnuwania przypuszczeń.

- Co zaznaczyłeś w zamkniętych?
- W pierwszym C, potem dwa razy A, jedno B i jedno D.
- Ale to wszystko są złe odpowiedzi.
- Że co?
- Strzelasz jak szturmowiec.
Wizerunek miasta