spiołka

1

Popielniczka.

- Podaj spiołkę.
- Co?
- Popielniczkę.
Wizerunek miasta