Kiepownica

-3

Popielniczka.

- Podaj kiepownicę.
Wizerunek miasta