Kiepownica

-1

Popielniczka.

- Podaj kiepownicę.
Wizerunek miasta