Kiepownica

4

Popielniczka.

- Podaj kiepownicę.
Wizerunek miasta