niepełnoszczupły

8

Określenie osoby z nieprzeciętnie wysoką wagą ciała i okrągłymi kształtami.

-Leci program o mieszkańcach ameryki.
-OMG ile niepołnoszczupłych ludzi.
Wizerunek miasta