Nieogi

-12

Stan sowitego upalenia się marihuaną. Używasz go wtedy, kiedy straciłeś kontakt z rzeczywistością. Często wyrażany w procentach.

Antonim słowa ogar

Podczas palenia:

A: Jaaaaa, ale mam nieogi!
B: No, faktycznie, jest grubo...

lub:

A: Jak tam? Siedzi bania?
B: Nieźle jest, 60 procent nieogiego.
Wizerunek miasta