mongolskie ziółka

-8

marichiana, zwrot z filmu "Job"

A: To kiedy dostarczysz mi tych mongolskich ziółek?
Wizerunek miasta