Monitoring osiedlowy

67

Starsza osoba, zazwyczaj kobieta, która z braku zajęcia na emeryturze zajmuje się obserwowaniem co się dzieje w okolicy. Potrafi cały dzień przesiedzieć w oknie. Niektóre korzystają z lornetek.

Babcie spotykają się czasem, np. wychodząc z psem albo wracając z kościoła i wymieniają między sobą informacje, dzięki czemu obszar objęty monitoringiem może być bardzo rozległy.

Swoimi spostrzeżeniami monitoring chętnie dzieli się z policją i strażą miejską.

Wizerunek miasta