metrażystka

4

Kobieta kierująca się głównie standardem mieszkaniowym, wchodząc w relacje z mężczyzną.

- Jakie są Twoje cele w życiu?
- Chcę większe mieszkanie.
- Ale z Ciebie metrażystka.
Wizerunek miasta