cwelus

-1

obraźliwe określenie osoby homoseksualnej

-Merek znowu campi na midzie z AWP,
-Co za cwelus!
Wizerunek miasta