Cwelowanie

14

czynność seksualna, najczęściej pod przymusem.
Słowo cwel, cwelowanie, przecwelić używane jest najczęściej w więzieniach.

-b9 podał ręke cwelowi

-chłopaki przecwelili typa z piątki

-uważaj na świeżaka bo dotknął końcówki berła (szczoty koletowej) i się zcwelil (automatycznie przecwelenie)
Wizerunek miasta