cieślarz

1

pogardliwie chrześcijanin

nazwa wzięła się od zawodu Jezusa Chrystusa

Wizerunek miasta