Cięcie Mistrza Ulricha

28

Cięcie Mistrza Ulricha - zjawisko występujące w przypadku bardzo silnej potrzeby zrobienia "dwójki". Polega na odczuciu dyskomfortu w okolicach odbytu, przypominającego cięcie ostrym narzędziem.

Ej stary, streszczaj się, mam Cięcie Mistrza Ulricha!
Wizerunek miasta