chwytać czaczę

-5

kumać co się dzieje

- rozumiesz co do cirbie mówię?
- chwytam czacze stary
Wizerunek miasta