Chwyt lemura

8

Alternatywna wersja określenia KW (Kręcenie Wora).

- Chwyt Lemura!!!
- AAA!
Wizerunek miasta