Chwyt lemura

4

Alternatywna wersja określenia KW (Kręcenie Wora).

- Chwyt Lemura!!!
- AAA!
Wizerunek miasta