Ass

17

Najpopularnuiejsze na świecie określenie pośladków.

Wizerunek miasta