Ass

16

Najpopularnuiejsze na świecie określenie pośladków.

Wizerunek miasta