Ass

13

Najpopularnuiejsze na świecie określenie pośladków.

Wizerunek miasta