Ass

14

Najpopularnuiejsze na świecie określenie pośladków.

Wizerunek miasta