ASAP

126

Skrót od ang. As Soon As Possible, czyli Tak szybko jak tylko możliwe. Używane najczęściej w konwersacjach w języku angielskim.

Pls, do it ASAP!
Wizerunek miasta