Zostać obywatelem Chin

28

Określenie na bycie zjaranym

- Co on ma takie małe oczy?
- Benek został obywatelem Chin.
Wizerunek miasta