Zioło

94

Inaczej marihuana.

- Idę po zioło. (Idę kupić marihuanę.)
Wizerunek miasta