Zbetonić się

44

Bardzo się opić albo naćpać

-Stary ale się zbetoniłem
-Ta waliłeś głową w ścianę
Wizerunek miasta