Ustęp

6

Klop, kibel, WC-tet

- Na sprawdzianie nikt nigdzie nie wychodzi
- Nawet do Ustępu?
- Zwłaszcza tam
Wizerunek miasta