Typo

-2

Potoczne określenie na chłopaka.

Wizerunek miasta