Typo

2

Potoczne określenie na chłopaka.

Wizerunek miasta