Typo

0

Potoczne określenie na chłopaka.

Wizerunek miasta