Typo

-1

Potoczne określenie na chłopaka.

Wizerunek miasta