Typa

1

Ludzie

Ey! Emil idziemy na tej przerwie do żaby? bo na długiej przerwie to będzie dużo typa w sklepie i będzie kolejka
- dobra Norbert
Wizerunek miasta