Tumaństwo

100

Negatywnie o powolności, braku uzdolnień zawodowych, byciu irytującą osobą, niezaradności życiowej i społecznej

Można nie rozumieć wielu rzeczy, być dziwnym, ale jak się trafi tumaństwo, to wtedy jest już naprawdę niewesoło.
Wizerunek miasta