tulić kibel

17

Osoba rzygająca do kibla

-ej stary co z Matim
-słabo, tuli kibel
Wizerunek miasta