tulić kibel

29

Osoba rzygająca do kibla

-ej stary co z Matim
-słabo, tuli kibel
Wizerunek miasta