Srakazm

-11

Srakazm - Nieśmieszny sarkazm, połączenie słów Sarkazm i Sraka

Wizerunek miasta