Srak Naptał

6

Inaczej: Ptak Nasrał.

- Co ty masz na czapce?
- O kurwa, srak mi naptał.
Wizerunek miasta