Smolec

19

Smolisty stolec. Bardzo śmierdzący ciemny kupsztal.

-Fu, stary ale zaśmierdziałeś kibel!
-Sorry mordo, zrzuciłem smolca.
Wizerunek miasta