smolić epka

-6

Vapować epapierosa

-Mordo co robisz ?
-Smole epka i zara ide na chatę
Wizerunek miasta