smolić epka

-7

Vapować epapierosa

-Mordo co robisz ?
-Smole epka i zara ide na chatę
Wizerunek miasta