Rekt

202

Rekt to określenie od angielskiego słowa wrecked oznaczającego: zniszczony, zdewastowany.
Zwrot ten (czasem w formie #rekt) jest stosowany wśród graczy internetowych do wskazania pokonania kogoś lub upokorzenia. Zazwyczaj ma formę drwiny i wyśmiania osoby, która przegrała.

- GG :)
- N00b! you just got rekt!!111
Wizerunek miasta